Zapisy

Opłata członkowska za udział w treningach piłkarskich wynosi:

 

250pln – grupy trenujące 3x w tygodniu
200pln – grupy trenujące 2x w tygodniu
100pln – grupy trenujące 1x w tygodniu

 

 

Opłatę należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca (zgodnie z zasadą za dany miesiąc z góry) począwszy od września do czerwca włącznie.
Składka członkowska jest stała, niezależna od ilości treningów w jakich uczestniczy dziecko w miesiącu (opłata miesięczna nie zmienia się ze względu
na święta, dni wolne, ferie zimowe).

 

Stowarzyszenie „Klub Sportowy Ursynów Warszawa” finansowane jest wyłącznie z opłat członkowskich
oraz dofinansowań z Urzędu m.st. Warszawy oraz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Wszystkie pozyskane
w ten sposób środki wykorzystywane są na cele statutowe.

 

Dzieci z rodzin ubogich, o dużych predyspozycjach sportowych, mogą wnioskować o przyznanie stypendium sportowego.

 

UA INFO

 

 

 

 

REGULAMIN KLUBU

 

Dane do przelewu:
Klub Sportowy Ursynów Warszawa
ul. Stefana Kopcińskiego 18/U1
02-777 Warszawa

 

Nest Bank 27 2530 0008 2060 1250 3933 0001